slide 1 slide 2 slide 3

Strona główna

Regionalna Placówka
Opiekuńczo – Terapeutyczna
„DOM ŻYCIA”
im. Leonii Nastał

   Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP

 

 Dom Życia zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom wymagającym szczególnej opieki,które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

 

   W Domu Życia przebywają dzieci:

   *z autyzmem, 
    *z zespołem FAS, 
   *z zespołem Aspergera, 
   *z  dziecięcym porażeniem mózgowym, 
   
   *z wadami genetycznymi. 


 

Wszystkie przejawiają dodatkowo zaburzenia emocjonalne, 
zaburzenia więzi i zachowania.

 

Staramy się by nasza placówka,
jakkolwiek jest etapem przejściowym
w drodze do normalnego środowiska rodzinnego,
STANOWIŁA DLA DZIECI DOM.

 

Zasięg działalności

Dom Życia jest placówką opiekuńczo-terapeutyczną o zasięgu regionalnym obejmującym granice administracyjne województwa śląskiego, ale może również przyjmować dzieci z innych województw.

 

 

 

 

Jeśli możesz pomóc dziecku potrzebującemu
nie przechodź obok niego obojętnie!

Dom Życia stara się zapewnić wychowankom
poczucie bezpieczeństwa
oraz warunki do jak
najlepszego wychowania i rozwoju.

 

 

 
Powered by Joomla!®. Designed by: templates joomla celebrity search Valid XHTML and CSS.