slide 1 slide 2 slide 3

Rodzaje zajęć

Prowadzone są z dziećmi zajęcia terapeutyczne i opiekuńcze z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy:


- metody W. Sherborne
- kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
- metody Knillów
- zajęć artterapii (w oparciu o muzykę, ruch, plastykę, działania para-teatralne...)
- metody "Dobrego Startu" M. Bogdanowicz
- innych metod aktywizujących
- indywidualne zajęcia psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne
- zajęcia  terapeutyczne, socjoterapeutyczne, kompensacyjno-wyrównawcze

Na potrzeby dzieci placówka zatrudnia pedagogów, psychologów, logopedę, wychowawców, opiekunki dziecięce, pracowników socjalnych, lekarza pediatrę, pielęgniarki, rehabilitantkę.
Kadra pedagogiczna pracująca z dziećmi posiada odpowiednie przygotowanie i kwalifikacje.
Powered by Joomla!®. Designed by: templates joomla celebrity search Valid XHTML and CSS.