slide 1 slide 2 slide 3

Kadra

      Dom Życia stara się zapewnić wychowankom poczucie bezpieczeństwa oraz warunki do jak najlepszego wychowania i rozwoju. W trosce o ich dobro dokładamy starań, by nasz personel posiadał i pogłębiał swoje kwalifikacje, a także kompetentnie i z oddaniem angażował się w sprawy podopiecznych.
W codziennym życiu towarzyszą dzieciom i czuwają nad ich wychowaniem i prawidłowym funkcjonowaniem wykwalifikowana kadra opiekuńczo-wychowawcza,  specjalistyczna i terapeutyczna tzn. wychowawcy, opiekunki dziecięce, pedagog, psycholog, logopeda, terapeuci, rehabilitanci.
          

Staramy się, by nasza placówka – jakkolwiek jest etapem przejściowym w drodze do normalnego środowiska rodzinnego – stanowiła dla dzieci dom.

Jako placówka prowadzona przez Zgromadzenie zakonne pragniemy również kształtować w dzieciach poszanowanie wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich.
Placówka współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach, ośrodkami pomocy społecznej, organizatorami pieczy zastępczej,  Sądami i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
Powered by Joomla!®. Designed by: templates joomla celebrity search Valid XHTML and CSS.