slide 1 slide 2 slide 3

Współpraca

W realizacji zadań placówka współpracuje z:

- Regionalnym ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach
- ośrodkami pomocy społecznej
- organizatorami pieczy zastępczej
- sądami
- innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny
- Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 
- Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.Powered by Joomla!®. Designed by: templates joomla celebrity search Valid XHTML and CSS.