slide 1 slide 2 slide 3

Współpraca

W realizacji zadań Placówka współpracuje z:

-Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Katowicach,

-ośrodkami pomocy społecznej,

-organizatorami pieczy zastępczej,

-Sądami 

-innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny

-Caritas Archidiecezji Częstochowskiej 

-Centralną Szkołą Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.
Powered by Joomla!®. Designed by: templates joomla celebrity search Valid XHTML and CSS.