slide 1 slide 2 slide 3

Wychowankowie

Wychowankowie

Placówka przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku od urodzenia do 12 lat.


W placówce przebywają dzieci z rodzin patologicznych,
których rodzice częściowo lub całkowicie są pozbawieni władzy rodzicielskiej
i nie mogą być umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Dzieci przebywające w placówce mają różne deficyty rozwojowe i niepełnosprawności. Wcześniej przebywały w rodzinnej pieczy zastępczej, w kilku rodzinach zastępczych, w innych /czasem kilku/ domach dziecka.
Są dziećmi, które  nie zaznały ciepła domu rodzinnego, zarówno od rodziców biologicznych, jak i w rodzinach zastępczych.

 

W Domu Życia przebywają dzieci z autyzmem, z zespołem FAS, zespołem Aspergera, z  dziecięcym porażeniem mózgowym, wadami genetycznymi. Wszystkie przejawiają dodatkowo zaburzenia emocjonalne, zaburzenia więzi i zachowania.

 

Staramy się sprostać wyzwaniu, aby stworzyć im dom, dać czas i przestrzeń do  rozwoju, akceptując i przyjmując ich, takimi, jakimi są, ale równocześnie motywując  do podejmowania terapii i rehabilitacji z wychowawcami i specjalistami zatrudnionymi w placówce dla ich potrzeb.

 
Powered by Joomla!®. Designed by: templates joomla celebrity search Valid XHTML and CSS.