slide 1 slide 2 slide 3

Zadania placówki

Zadaniem placówki jest:
-    zapewnianie dziecku całodobowej, specjalistycznej opieki i wychowania oraz rehabilitacji, rewalidacji, a także zaspokajania jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
-    podejmowanie działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
-   zapewnianie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
-   obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi, w tym prowadzenie zajęć: korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych rekompensujących braki dotychczasowego wychowania i przygotowujących do życia w rodzinie, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego także odpowiednią rehabilitacją i zajęciami rewalidacyjnymi;
-    zapewnianie dziecku korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych, specjalistycznej opieki medycznej oraz zaopatrzenia w produkty lecznicze.
-    zapewnianie niezbędnych potrzeb dziecka do prawidłowego jego rozwoju.
Powered by Joomla!®. Designed by: templates joomla celebrity search Valid XHTML and CSS.