slide 1 slide 2 slide 3

Zadania placówki

Zadaniem placówki jest:

     ZAPEWNIANIE DZIECKU CAŁODOBOWEJ, SPECJALISTYCZNEJ
    OPIEKI I WYCHOWANIA ORAZ  REHABILITACJI, REWALIDACJI,
     A TAKŻE ZASPOKAJANIA JEGO NIEZBĘDNYCH POTRZEB,
    W SZCZEGÓLNOŚCI EMOCJONALNYCH, ROZWOJOWYCH,
     ZDROWOTNYCH, BYTOWYCH, SPOŁECZNYCH I RELIGIJNYCH;


PODEJMOWANIE DZIAŁANIA W CELU POWROTU DZIECKA DO RODZINY


   ZAPEWNIANIE DZIECKU DOSTĘPU DO KSZTAŁCENIA
   DOSTOSOWANEGO DO JEGO WIEKU
   I MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH;

 

 

OBEJMOWANIE DZIECKA DZIAŁANIAMI TERAPEUTYCZNYMI,
W TYM PROWADZENIE ZAJĘĆ:
KOREKCYJNYCH, KOMPENSACYJNYCH, LOGOPEDYCZNYCH
REKOMPENSUJĄCYCH BRAKI DOTYCHCZASOWEGO WYCHOWANIA
I PRZYGOTOWUJĄCYCH DO ŻYCIA W RODZINIE,
A W PRZYPADKU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO TAKŻE ODPOWIEDNIĄ REHABILITACJĄ I ZAJĘCIAMI REWALIDACYJNYMI

   ZAPEWNIANIE DZIECKU KORZYSTANIA Z PRZYSŁUGUJĄCYCH
   ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
   ORAZ ZAOPATRZENIA W PRODUKTY LECZNICZE
Powered by Joomla!®. Designed by: templates joomla celebrity search Valid XHTML and CSS.